ÁSZF

Kérünk, olvassa el figyelmesen a Vásárlási feltételeinket, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha ezen szerződési feltételek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Implantfejek.hu Webáruház

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Family Members Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149, Budapest, Egressy út 23-25., Bíróság és cégjegyzékszám 01-09-733143, Törvényszék Cégbírósága  mint cégbíróság, adószáma:23720541-2-42, elérhetőségek: implantfejek@gmail.com, +36 (70) 384-0366 (a továbbiakban: Szolgáltató), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és a Megrendelő vagy Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.implantfejek.hu Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Implantfejek.hu Webáruház) keresztül történik. Az Implantfejek.hu Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást a Szolgáltató megadta.

1.2. Az Implantfejek.hu Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Implantfejek.hu Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. A jóváhagyás a rendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. A megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően érvényes.

A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.  A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét következő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálati elérhetőségek

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 9:00-17.00
Ügyfélszolgálati elérhetőségek: +36 (70) 384-0366 | implantfejek@gmail.com

A Webáruház működésével, megrendelési-, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésedre!

1.6. Üzemeltetői-, és cégadatok

 
Cégnév Family Members Kft
Székhelycím 1149 Budapest, Egressy út 23-25.
Levelezési, panaszkezelési cím 1149 Budapest, Egressy út 23-25.
Telefonos elérhetőségünk +36 (70) 384-0366 (munkanapokon 9:00-17:00 óra között)
Adószámunk 23720541-2-42
Cégjegyzék számunk 01-09-975187
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-114779/2017
Szerződés nyelve magyar
Elektronikus elérhetőségünk implantfejek@gmail.com
Weboldal címe http://www.implantfejek.hu/
Szállítási partnerünk Fedex | Pick Pack Pont - Sprinter | Privát futár
Személyes átvétel lehetősége: 1149 Budapest, Egressy út 23-25.
Megrendelések feldolgozásának ideje: Munkanapokon 9:00-14:00 óra között
Megrendelések teljesítésének ideje: 1-5 munkanap
Kapcsolattartó személyek Döme Petra
Tárhely szolgáltató: Shoprenter Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. info@shoprenter.hu

 

2. Regisztráció

2.1. Az  www.implantfejek.hu Webáruház oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető. Az első vásárlás előtt nem szükséges regisztrálnia. Amennyiben mégis regisztrál, a regisztrációs folyamat egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A regisztrációs adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

A regisztrációval automatikusan elfogadja a jelen üzletszabályzatunkat. A vevőszolgálatunk a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a "Saját adatok" menüpontban van ehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámunkon +36 (70) 384-0366, vagy központi e-mail címünkön (implantfejek@gmail.com) van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: „Beérkezett”).


3. Megrendelés és annak menete, ismertetése

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az ÁFA-t tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait az adott termék leírása rögzíti.

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A leírtak alapján, így például az Ügyfél által tévesen kitöltött megrendelés miatt átutalt többlet összeget a Szolgáltató a mindenkor hatályos visszautalási díj mértékével csökkentve utalja vissza az Ügyfél részére.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés nem utal a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. Megrendelés lemondása: az Ügyfél a megrendelés leadását követően, de még annak a futárszolgálathoz való eljuttatását megelőzően díjtalanul elállhat a megrendelésétől.

Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy az adott munkanapon (amennyiben hétvégén, munkaszüneti napon adja le rendelését az azt követő munkanapon) 12 óráig a megrendelők által a Webáruházon keresztül beküldött megrendeléseket a Family Members Kft. 14:00 perckor elektronikus formában megküldi a futárszolgálat felé.

Ezek figyelembe vételével, megrendelőnek az adott napon 14:00 óráig költségmentesen van lehetősége lemondania megrendelését. A lemondás kizárólag írásban az implantfejek@gmail.com e-mail címre elküldött levélben történhet meg. (A 14:00 óra lejárati időpontot a lemondó levélnek a Family Members Kft. levelezési rendszerébe történő beérkezésének a dátuma határozza meg.) Ezen időpont után elküldött, vagy bármely más módon eljuttatott megrendeléstörlést a rendszerünk nem tudja figyelembe venni és a felmerülő költségek (odaszállítás + visszaszállítás: 2000,-Ft) a megrendelőt terheli.

A törlési díj kifizetése: a Family Members Kft. a törlési díjról számlát küld megrendelőnek, amelyet 3 munkanapon belül a számlán szereplő bankszámlára kell átutalni, vagy postai csekken befizetni. A levél átvételének a megtagadása, ill. a fizetési határidő lejáratát követően egyszeri felszólítást követőn a követelésünket átadjuk jogi behajtásra követelés kezelő cégnek, amely további behajtási díjat jogosult a Megrendelőre hárítani. Amennyiben a lemondási díj kifizetése a Megrendelő által késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni.


4. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre.  A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.2. Fizetési módok

Utánvétel: Utánvétes fizetés esetén a csomag díja az átvételkor fizetendő közvetlenül a futárnak.
Előre utalás: lehetőség van az előre utalásra, bankszámlaszámunk: Budapest Bank: HU16-10100833-37912500-01005001. Előre utalás esetén, a csomag átadása a teljes összeg beérkezése után történik meg. Amennyiben azonban téves utalás történik, akkor visszautalást csak úgy tudunk vállalni, ha az utalás költségét az ügyfél fizeti.

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. A vállalt szállítási határidő a megrendelés leadásától függően 1-5 munkanap.

Figyelem: a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén az üzemeltető Family Members Kft. elhárít minden nemű kártérítési igényt, amely a futárszolgálat általi késedelmes, ill. meghiúsult kiszállításból ered.

4.4. A megrendelés személyesen is átvehető, a 1149 Budapest, Egressy út 23-25. címen. Részletes tájékoztató a http://implantfejek.hu/szallitasi-informaciok link alatt található.

4.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.6. A Megrendelő köteles a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza és a 3.7-es pontban leírtak szerint az Ügyfél részére kiszámlázza. Ez a lemondási díj abban az esetben is a Megrendelőt terheli, amennyiben a futár megpróbálja kézbesíteni a csomagot, de a megrendelő elutasítja annak átvételét, vagy min. kétszeri telefonos egyeztetés esetén sem sikerül a személyes kapcsolatot felvenni, illetve a megrendelésben a Megrendelő által megadott szállítási címen átadni a csomagot. Amennyiben Megrendelő elutasítja az általa megrendelt termék átvételét a szállítás időpontjában, illetve a fentiek szerint nem sikerül a személyes kapcsolatfelvétel, ezen esetekben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. A Megrendelő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért is fizetni a Szolgáltatónak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

4.7. Személyes átvétel esetén rendelését rendszerünkben 7 naptári napig őrizzük. Megrendelés lemondása: az Ügyfél a megrendelés leadását követően 12 órán belül díjtalanul elállhat a megrendelésétől. A lemondás kizárólag írásban a implantfejek@gmail.com e-mail címre elküldött levélben történhet meg. (A 12 óra lejárati időpontot a lemondó levélnek az Egressy Dental Kft. levelezési rendszerébe történő beérkezésének a dátuma határozza meg.) Amennyiben a 7 naptári nap alatt nem sikerül a megrendelővel kapcsolatba lépni, vagy a nevében senki sem veszi át a terméket, úgy ezen időpont után elküldött, vagy bármely más módon eljuttatott megrendeléstörlést a rendszerünk nem tudja figyelembe venni és a felmerülő költségek(odaszállítás + raktározás + visszaszállítás: 3000,-Ft) a megrendelőt terheli.

A törlési díj kifizetése: a Family Members Kft. a törlési díjról számlát küld megrendelőnek, amelyet 3 munkanapon belül a számlán szereplő bankszámlára kell átutalni, vagy postai csekken befizetni. A levél átvételének a megtagadása, ill. a fizetési határidő lejáratát követően egyszeri felszólítást követőn a követelésünket átadjuk jogi behajtásra követelés kezelő cégnek, amely további behajtási díjat jogosult a Megrendelőre hárítani. Amennyiben a lemondási díj kifizetése a Megrendelő által késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni.


5. Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei

5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 30 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (az átvétel időpontjának igazolása miatt) együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltség et nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról. A visszaszállítás költségeit az Ügyfél viseli.

5.2. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

5.3. Elállás esetén, Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült).

5.4. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.


6. Egyebek

6.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.implantfejek.hu Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év. Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos Nyilatkozata itt érhető el: >>>Adatvédelmi nyilatkozat

6.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a rendezésére, szerződő Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti XIV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).

6.7. Az információk tulajdonjoga: A Szolgáltató kijelenti, hogy a Family Members Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. Az www.implantfejek.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

2019.10.10.